Google Analytics Alternative De makers van dit magazine | Reizen langs Rivieren http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ http://www.reizen-langs-rivieren.nl/ Google Analytics Alternative>

                         De makers van dit magazine 

COLOFON

Digitaal inspiratie-magazine 

UITGEVERIJ:                                  DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES

HOOFDREDACTIE:                      Dick Versteeg

FOTOGRAFIE & RESEARCH:       Tonny IJsselstijn

DRONE-PILOOT:                     Roberto Farelli

LOGO-ONTWERP:                         Ivo van Groningen         

© Niets uit dit digitale magazine mag in welke vorm dan ook worden overgenomen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


In het online inspiratie-magazine Reizen langs Rivieren volgen journalist Dick Versteeg en fotografe Tonny IJsselstijn rivieren van bron tot monding. Hun bevindingen worden vastgelegd in rijk geïllustreerde reisverslagen en rivierverhalen.

Aanvullend delen lezers van het magazine in het domein Fotoreporters hun ervaringen, opgedaan tijdens vakantiereizen langs rivieren. 

Een deel van de rivierverhalen is ondergebracht als Advertorials. Dit zijn redactionele artikelen, waaraan bedrijven of organisaties financieel of anderszins ondersteuning hebben verstrekt.

De ontstaansgeschiedenis van het magazine wordt beschreven in het artikel De Fascinatie voor rivieren.

Reizen langs Rivieren is een uitgave van DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES. 

Dit journalistieke bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen, beheren en redigeren van corporates magazines, zowel online als in print.

Basisactiviteiten van het in 1987 door mediajournalist Dick Versteeg opgerichte bureau zijn het schrijven van artikelen en advertorials voor vakbladen en bedrijven. 

Meer over DV MEDIA FARELLI PRODUCTIES


Home© DV MEDIA-FARELLIPRODUCTIES 2022